Opzeggen van een lid

Wilt u opzeggen vul dit formulier in.

Algemene voorwaarden Sam’s Body Work/D-beatz

1.Algemene regels
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn op alle overeenkomsten met Sam’s Body Work van toepassing. Ook op het terrein of het terrein waarop SBW haar werkzaamheden uitvoert.

1.2 Het verlies of beschadigen van de eigendommen, gebruikte of gehuurde zaken, zullen ten alle tijden op de veroorzaker verhaald worden

1.3 De kennis die opgedaan is bij SBW mag niet zonder toestemming aan buitenstaanders worden overgedragen.

1.4 SBW heeft het recht tegen wangedrag en opgave van redenen om de toegang tot SBW te ontzeggen.

1.5 mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de les, als u wegens werk of privé omstandigheden bereikbaar moet zijn dient u dat van te voren aan te geven.

2 Aansprakelijkheid

2.1 Elke deelnemer is verantwoordelijk voor alle hem/ haar toebehorende eigendommen. Bij verlies, vermissing, verduistering, diefstal of beschadiging daarvan door welke oorzaak dan ook kan SBW niet aansprakelijk gesteld worden. Door de deelnemer berokkende schade is op de deelnemer verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

2.2 Bij deelname aan een (proef)les dient de deelnemer rekening te houden met interne opnames, opnames van derden, fotoreportages, zonder daarvoor (voor aanvang van de les) op de hoogte te zijn gebracht door de organisatie of leidinggevende.

2.3 Het deelnemen van lessen en/of activiteiten van SBW is op geheel eigen risico.

2.4 SBW is niet aansprakelijk voor letsel of andere schade dat ontstaan is ter gevolgen van het deelnemen aan de lessen en/of activiteiten.

2.5 Bezoekers van SBW die zaken zowel roerend als onroerend goed beschadigen zijn volledig aansprakelijk voor de kosten. Indien er schade door meerdere is aangebracht is ieder van hen geheel aansprakelijk

3. inschrijvingen/uitschrijvingen en betalingen
3.1 Het in en uitschrijven dient via de website te worden voldaan minimaal 1 maand voor het nieuwe betalingstermijn!

3.2 de contributie dient per betalingstermijn vooraf te worden betaald. De betalingen gaan via een factuur die via de e-mail wordt verstuurd.
Er zijn drie betalingstermijnen (september, januari, april).

De prijs word schriftelijk vast gelegd en word binnen 8 dagen betaalt te worden op rekening nummer: NL75RABO01295.27.882
hier krijgt u een factuur voor.

3.3 uitschrijven dient via het bedoelde uitschrijf formulier op de website te worden voldaan een maand voor het nieuwe betalingstermijn.

3.4 Bij langdurige ziekte kan er in overleg met SBW een andere regeling worden getroffen.
Bij ziekte dient het gelijk te worden vermeld.

3.5 Voor elke cursus, activiteit of product is vooraf de hoogte van de kosten bekent gemaakt.

4. Gevolgen van niet betaling

4.1 Indien de leerling in gebreke blijft met het lesgeld of in andere verbanden met SBW, is SBW bevoegd om de leerling van verdere lessen uit te sluiten en hem/haar toegang tot SBW te ontzeggen.

4.2 Het lesgeld mag per direct opgeëist worden.

4.3 In het geval van niet betaling mag SBW alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet betaling zijn veroorzaakt vorderen.

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn